Solition Referencie Uvodny obrazok

Referenčné projekty

Planetary Portraits

Projekt Planetary Portraits sa zameriava na generovanie astrologických plagátov, na základe údajov klienta. Výstupom môže byť obraz alebo aj knižka s popisom jednotlivých astrologických javov.

Pre nášho klienta sme navrhli celé riešenie na generovanie plagátov a iných komponentov na základe vektorovej grafiky a vstupov od koncového zákazníka. Vektorová grafika je spracovávaná na pozadí, aby klient mal možnosť vidieť aj náhľad na svoj plagát počas jeho tvorenia. Súčasťou riešenia je aj back-office časť pre pracovníkov obchodu, ktorý vybavujú jednotlivé objednávky. V neposlednom rade je dôležitá aj integrácia na platformu shopify, ktorá zabezpečuje procesy predaja.

Poskytované služby

Analýza, Špecifikácia, Vývoj, Podpora prevádzky

Kľúčové nástroje a technológie

.NET, C#, Microsoft SQL Server, Shopify

Market Centrum

Spoločnosť Market Centrum je veľkoobchod špecializovaný na potravinársky tovar a gastro sortiment. Svojím tovarom zásobujú prevádzky v Bratislave ale aj vrámci západného Slovenska.

Pre nášho klienta sme navrhli a dodali nadstavbu na skladový systém tretej strany, ktorý zjednodušuje prácu v sklade. Systém umožňuje evidovať príjem aj výdaj tovaru prostredníctvom mobilných zariadení, ktoré pracujú primárne s čiarovými kódmi na tovare. Súčasťou systému je aj podpora pre prácu s váženým tovarom a jeho prepojenie na váhy a tlačiarne etikiet, aby bol celý proces čo najjednoduchší.

Poskytované služby

Analýza, Špecifikácia, Vývoj, Podpora prevádzky

Kľúčové nástroje a technológie

.NET, C#, Microsoft SQL Server

By square

By square je na Slovensku zavedený štandard pre evidenciu platobných a fakturačných informácií prostredníctvom QR kódov, ktoré môžu byť súčasťou tlačenej alebo elektronickej faktúry a zabezpečujú bezchybný spôsob evidencie dát v automatizovanej forme.

Pre nášho klienta vytvárame webovú aplikáciu, ktorá slúži ako evidencia a úložisko faktúr s by square kódmi. Aplikácia je poskytovaná koncovým klientom v režime software ako služba. Faktúry obsahujúce QR kódy sú nahrávané do systému, ktorý ich prečíta a extrahuje z nich potrebné údaje. Tieto údaje o faktúre sa uložia v systéme a umožňujú efektívnu prácu s informáciami ako aj exporty do účtovných systémov.

Poskytované služby

Analýza, Špecifikácia, Vývoj, Podpora prevádzky

Kľúčové nástroje a technológie

UML, .NET, C#, Microsoft SQL Server

Referencia

„Na spolupráci so spoločnosťou Solition s.r.o. oceňujem hlavne osobný prístup k riešeniu projektov a profesionálne odvedenú prácu“

Martin Vician, CEO ADELANTE, s.r.o. (spoločnosť ADELANTE, s.r.o. priniesla by square štandard)

AeroLog2Go

Náš tím vytvára a udržuje prevádzku aplikácie pre letiská, AeroLog2Go, ktorá umožňuje monitorovanie personálu pracujúceho v exteriéroch. Tento produkt eviduje aktivitu každého exteriérového pracovníka a zaznamenáva informácie o jeho pozícii, čase vykonania úkonu a o samotných úkonoch. Tieto záznamy sa zbierajú prostredníctvom Android aplikácie, a sú synchronizované so serverovou časťou aplikácie. Na základe dát zozbieraných pracovníkmi v teréne vytvára aplikácia reporty pre manažment a pre kontrolné organizácie.

Poskytované služby

Vývoj, nasadenie do prevádzky

Kľúčové nástroje a technológie

.NET, C#, Microsoft SQL Server, Apache Cordova

Referencia

„Sme veľmi spokojní s odbornými schopnosťami, prístupom k riešeniam a výbornou komunikáciou pred, počas a po každej fáze projektu. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v plánovaných projektoch.“

Tibor Kysel, konateľ AeroLog2go GmbH

Greyson Consulting

Spoločnosť Greyson Consulting je konzultačná spoločnosť pôsobiaca vo všetkých úrovniach vývoja enterprise riešení od IT architektúry, cez vývoj, biznis intelligence až po integračné služby.

Spoločnosti Greyson Consulting sme poskytli kapacity pre projekt v bankovej oblasti, zameraný na implementáciu GDPR procesov.

Poskytované služby

Prenájom IT profesionálov

Kľúčové nástroje a technológie

Senior .NET / C# developer

Stengl

Spoločnosť Stengl zabezpečuje podporu kľúčových procesov v piatich Európskych krajinách. Od roku 1999 prináša strategické riešenia pre spoločnosti, štátne organizácie, samosprávne regióny a tretí sektor. Zákazníkom poskytuje rôznorodé služby vrátane podpory v oblasti informačných technológií.

Spoločnosti Stengl sme poskytli kapacity pre projekt zahŕňajúci portály pre verejnosť, ale aj intranetové a extranetové portály pre medzinárodnú obchodnú sieť.

Poskytované služby

Prenájom IT profesionálov

Kľúčové nástroje a technológie

Senior .NET / C# developer

Referencia

„S firmou Solition spolupracujeme už tretí rok, v oblasti poskytovania expertných kapacít prevažne zameraných na SW vývoj a zákaznícke implementácie s použitím Microsoft technológií . Pri každom obchodnom prípade je nasadená vysoká profesionalita s dôrazom na kvalitu poskytovaných služieb, čomu zodpovedá aj spokojnosť našich koncových zákazníkov.“

Peter Žemba, Senior Sales Executive, Member of Board of Directors

Talenta

Spoločnosť Talenta zabezpečuje chýbajúce ľudské zdroje v oblasti IT špecialistov v Európe. Podieľa sa na rôznych veľkých projektoch so širokou škálou zákazníkov.

Naši IT profesionáli spolupracovali v spoločnosti Talenta na dvoch projektoch. Jedným bol projekt národného zdravotného systému pre evidenciu zdravotných záznamov všetkých občanov. Systém sprístupňuje zdravotné záznamy samotnému pacientovi a zároveň všetkým zdravotným pracovníkov, ktorí sa podieľajú na jeho liečbe.

Druhým je projekt pre samosprávne regióny, kde sa náš programátor podieľal na vytvorení funkcionality pre tvorbu a odosielanie elektronických formulárov s podporou pre prílohy a elektronické podpisy.

Poskytované služby

Prenájom IT profesionálov

Kľúčové nástroje a technológie

Senior .NET / C# developer, Team leader pre .NET / C#

TITANS freelancers

TITANS freelancers je poskytovateľom IT služieb v oblasti outsourcingu IT špecialistov. Pôsobenie TITANS freelancers sa postupne rozširuje zo strednej Európy do celého sveta.

Pre projekty spoločnosti TITANS Freelancers poskytujeme .NET / C# developera, pôvodne v pozícii front-end developera pre bankovú aplikáciu na správu hypoték pre klientov. Aplikácia obsahuje funkcionality ako napríklad evidenciu celého procesu žiadania a schvaľovania, analýzu rizík a fraudov a mnohé ďalšie.

Aktuálne sa podieľame na projekte z oblasti poisťovníctva pri zabezpečení migrácie existujúceho systému z pôvodných technológií na novú technologickú platformu. Migrácia bude realizovaná automatizovane, pomocou špecificky vytvoreného nástroja.

Poskytované služby

Prenájom IT profesionálov

Kľúčové nástroje a technológie

Senior Front-End .NET / C# developer

Referencia

„Spoločnosť SOLITION je naším spoľahlivým partnerom pri dodávke vysokokvalifikovaných a skúsených .NET Programátorov. Pomáhali nám obsadiť pozície na projektoch našich zákazníkov, kde odvádzajú špičkovú prácu. Spoluprácu s nimi vrelo odporúčam!“

Ing. Marek Greško, CEO TITANS freelancers, s.r.o.

titans logo

CoolPeople

CoolPeople je významným medzinárodným poskytovateľom IT a súvisiacich služieb. Pôsobí na Slovensku, v Čechách, Rakúsku, Poľsku, Nemecku, Holandsku, Rumunsku a Ukrajine.

Pre spoločnosť CoolPeople dlhodobo poskytujeme .NET / C# developerov, ktorí pracujú na projekte pre zahraničného klienta v oblasti energetiky. Vytvárajú webovú aplikáciu postavenú na technológii Microsoft SharePoint. Aplikácia zabezpečuje komplexnú agendu, ktorou koncový zákazník komunikuje s dodávateľmi a ďalšími partnermi a zároveň eviduje a zastrešuje všetky súvisiace procesy spolupráce.

Poskytované služby

Prenájom IT profesionálov

Kľúčové nástroje a technológie

Senior .NET / C# developer

Referencia

„Společnost Solition nám poskytla vývojaře v oblasti .NET na strategický projekt našeho nadnárodního klienta. Celá spolupráce se nesla v profesionálním duchu a s prací vývojářú panovala naprostá spokojenost. Pevne věřím, že na danou spolupráci v brzké budoucnosti navážeme.“

Jan Kulig, Executive Partner CoolPeople s.r.o.

RESA

Naším zákazníkom je začínajúca spoločnosť, ktorá vytvára portál pre cestovné kancelárie a agentúry. Tento portál sprostredkúva komplexný sortiment cestovnej kancelárie, ktorý je pravidelne importovaný do systému. Taktiež poskytuje zákazníkom online proces spracovania objednávky zájazdu. Súčasťou aplikácie je aj interný systém pre samotnú cestovnú kanceláriu, ktorý slúži pre internú evidenciu dát. V tomto projekte sa naši programátori podieľali na implementácii kľúčových funkcionalít systému.

Poskytované služby

Prenájom IT profesionálov

Kľúčové nástroje a technológie

.NET / C# developer

resa logo

„Softvérovým riešeniam sa venujeme vyše 15 rokov.“
Peter Židek, zakladateľ Solition

8384

Dodaných človeko-hodín v roku 2017

Pracujte s nami, pozrite si naše aktuálne pracovné ponuky