Softvérové riešenia

Realizovali sme komplexné projekty v rôznych odvetviach biznisu. Dôverne poznáme najnovšie technológie, ich možnosti a špecifiká.

Vieme, kedy je vhodné integrovať hotové riešenie a kedy je nevyhnutné vytvoriť individuálne riešenie „na kľúč“.

 

Online prostredie je paralelou k fyzickému svetu. Je to kompetitívne, organické prostredie, ktoré v reálnom čase formuje váš biznis, váš profit, vaše produkty a služby, vašich zákazníkov, vašu konkurenciu a vaše dobré meno. Oproti fyzickému svetu má však neúmerne viac možností, rozvíja, mení sa a rastie dynamickejšie.

Internetové portály a aplikácie

Vytvoríme pre vás vlastný systém, alebo vám navrhneme spôsob ako využiť a prepojiť vaše existujúce riešenia s najnovšími a pre vás najvhodnejšími dostupnými technológiami.

Každé online riešenie, či sa jedná o portál, aplikáciu, online obchod alebo vlastný na mieru vytvorený systém, musí spĺňať nasledovné kritériá:

 • Umožňuje jednoduchý manažment dát a správu obsahu
 • Je prepojené so všetkými relevantnými procesmi vo firme
 • Je škálovateľné, ergonomické a bezpečné
 • Optimalizuje alebo priamo šetrí firemné zdroje a kapacity

Integračné služby

Súčasťou efektívneho manažmentu firmy je zladenie a využívanie technológií.

Je bežné, že firma a jej zamestnanci využívajú až desiatky systémov, ktoré nie sú optimálne (prípadne vôbec) prepojené. Okrem toho, že sú zdrojom frustrácie, zvyšujú chybovosť a znižujú produktivitu. Čím dlhšie takýto stav trvá, tým náročnejšie môže byť riešenie.

Integráciou používaných systémov je možné rádovo skrátiť čas potrebný na správu údajov, automatizovať prenosy údajov, eliminovať zlyhania súvisiace s ľudským faktorom a zaviesť nové, efektívnejšie spôsoby spracovania dát.

Viete kedy je vhodný čas na systémovú integráciu? V momente, keď ste o nej prvýkrát začali premýšľať.

Intranetové systémy

Vnútorné prostredie firmy sa mení s každým novým zamestnancom, novým procesom, novým zákazníkom, novou službou, novou zákazkou, novou skúsenosťou.

Funkčný intranetový informačný systém dokáže dať týmto nevyhnutným zmenám prehľadnosť a kontinuitu. Inteligentný intranetový systém nielen zjednodušuje všetky bežné a rutinné firemné procesy, no dokáže zároveň významne pomáhať pri strategických manažérskych rozhodnutiach, pretože:

 • Manažmentu poskytuje objektívne informácie o procesoch organizácii
 • Riadiacim pracovníkom poskytuje informácie potrebné pre plánovanie a rozhodovanie
 • Zamestnancom umožňuje prístup k informáciám potrebným pre výkon práce.

Intranetový systém môže byť prepojený s existujúcimi systémami v organizácii, alebo ich môže nahradiť. Výhody inteligentného intranetového systému oceníte primárne v týchto oblastiach:

 • Implementácia a monitoring biznis procesov
 • Znalostná databáza firemného know-how a jej zdieľané využívanie, s regulovaným prístupom pre každého zamestnanca
 • Manažment vzťahov so zákazníkmi
 • Správa objednávok, zákaziek a súvisiacej evidencie (CRM)
 • Správa elektronických dokumentov
 • Skladové hospodárstvo
 • Fakturácia a účtovníctvo
 • Personálna agenda, dochádzka
 • Zaúčanie nových zamestnancov

„Softvérovým riešeniam sa venujeme vyše 15 rokov.“
Peter Židek, zakladateľ Solition

8384

Dodaných človeko-hodín v roku 2017

Pracujte s nami, pozrite si naše aktuálne pracovné ponuky